دانلود Iljimae 2008

Iljimae
8.6
دانلود سریال کره ای ایلجیما Iljimae 2008
Iljimae 2008 در دوره ی سلسله ی جوسئون ، ریانگ در روز به عنوان یک گانگستر بی فایده در بازار فعالیت میکرد اما در شب او یه دزد جوانمرد است کسی که از دولتمردان فاسد صاحب منصب دزدی میکرد تا به فقیران بدهد. شهروندان فقیر فقط اون رو به عنوان « ایل جی مائه » می شناختند. بونگ سون دختری ...
8.6/10

site hit counter